मुर्धा गावाच्या या मंदिरामध्ये श्री रामनवमी व हनुमान जयंती हे यात्रोस्तव , अखंड हरीनाम सप्ताह , होळी हे उत्सव साजरे केले जातात . गावाच्या विस्तारानुसार पश्चिमेकडील हे श्री राम मंदिर, गावाच्या दक्षिणेकडील बाजूस गावदेवी मंदिर ज्यात गावाचे रक्षणकर्ती गावदेवी, क्षेत्रपाल किवा रक्षणकर्ता म्हणून हासमोळ्या देव तर गावाच्या पूर्वेकडील बाजूस ब्राम्हणदेवाचे मंदिर आहे . आज हि गावातून लग्न समारंभ तीर्थक्षेत्र या ठिकाणी प्रवास सुरु करताना ब्राम्हण देवाला श्रीफळ व हार देवून आशीर्वाद घेण्याची परंपरा आहे . गावाच्या रक्षणामध्ये या सर्व देवाचा मोठा वाटा आहे . या मंदिराप्रमाणेच गावात अनेक खाजगी मंदिरे सुद्धा असून मंदिराचा गाव अशी मुर्धा गावाची ओळख आहे .